Đôi khi, những khoảnh khắc hoàn hảo có thể phá vỡ ranh giới nghệ thuật của một bức ảnh.